GAFFA är det störste musikmedie i Norden

GAFFA lanserades i Sverige 2010 och är både det största och det mest omtalande musikmediet i Norden. Aktiviteter drivs med en lokal utgångspunkt i Danmark, Sverige och Norge och online har GAFFA en samlad reach på 1 miljon användare. GAFFA ger ut ett gratismagasin på månadsbasis, med vissa extrabilagor som till exempel Festivalguiden. GAFFAs onlineaktiviteter är uppdelade i de olika länderna och är ledande inom alla typer av musikinnehåll i Norden. Den primära målgruppen är de 18-35 åriga med intresse för musik och andra populärkulturer som till exempel film. Målgruppen har ett litet övervägande av män och intresserar sig särskilt av teknologi, hi-fi, tech, samt resor. Målgruppen är också attraktiv för utbildning och rekrytering av förstagångsköpare av bil och bostad.
55% men
of total visitors
45% women
of total visitors
19-50 years
Age span

Contact us

Address
GAFFA Sverige AB
Pålhammarsgatan 4
521 32Falköping