Magasin Format: 215 x 280 mm (beskuret).
Material: Material levereras som Pdf, Tiff- eller EPS-fil till dtp@gaffa.dk .
Utfallande : + 5 mm utfall. Text Marginal: 10 mm.

Publiceringsdatum: 23/04/2021
Bokning deadline: 07/04/2021
Material deadline: 09/04/2021

Upplaga: 60.000