Gaffa Specifikationer

Fasta rabatter: 6 x indrag: -10% 12 x indrag: -20%
Alla priser är i Skr exkl. moms.

specifikationer:
Format: 232 x 298 mm (beskuret)
Material: Material levereras som PDF, TIFF eller EPS-fil att material@gaffa.se. Utfallande: + 5 mm utfall Text marginal: 10 mm
Namnge PDF: Skriv namnet och vad GAFFA release. Exempel:. Beatbox0210.pdf
Press: heatset web utskrift

Betalningsvillkor: 14 dagar netto.
Annulering: en skriftlig annulering ska vara GAFFA tillhanda senast 3 veckor före publicering.
Leverans av elektroniskt material: GAFFA tar inget ansvar för fel i förbindelse när det gäller reproduktion och produktion frän elektroniska medier.
Mediaprovision fölger enligt Sveriges mediebyråer.