GAFFA Sverige

GAFFA SE

Vi vet att våra läsare har ett
nära förhållande till GAFFA och stor tillit till trovärdigheten
i det redaktionella innehållet. Våra
läsare sparar GAFFA och läser om tidningen
flera gånger. De är lojala läsare som tar med sig
tidningen upp i åldrarna – ”Musiken fortsätter
ju att vara intressant”. 

Kønsfordeling

Kvinder
45%
Mænd
55%