GAFFA Sverige

GAFFA print audience

Vi vet att våra läsare har ett
nära förhållande till GAFFA och stor tillit till trovärdigheten
i det redaktionella innehållet. Våra
läsare sparar GAFFA och läser om tidningen
flera gånger. De är lojala läsare som tar med sig
tidningen upp i åldrarna – ”Musiken fortsätter
ju att vara intressant”. GAFFA mäts av TNS
Sifo – resultatet i presentationen bygger på
resultatet från Orvesto Konsument 1:2014. Fler
specifika målgruppsbeskrivningar, prisanalyser
och statistik kan fås genom att ta kontakt med
vår annonsavdelning på annons@gaffa.se

Gender distribution

Women
45%
Men
55%