Format: 220 x 290 mm (beskuret)
Material: Material levereras som PDF eller EPS-fil (CMYK) till material@gaffa.se.
Raster/opløsning: 54 linjer/300 dpi
Utfallande: +5 mm utfall
Textmargin: 10 mm
Tryck: Heatset-rotationstryk

Betalningsvillkor: 14 dagar netto.

Annulering: En skriftlig annulering ska vara GAFFA tillhanda senast 3 veckor före publicering.

Leverans av elektroniskt material: GAFFA tar inget ansvar för fel i förbindelse när det gäller reproduktion och produktion frän elektroniska medier.

Mediaprovision fölger enligt Sveriges mediebyråer.