Fasta rabatt:
3x annonse: -10% rabatt 
5 x annonse: - 20% rabatt
8 x annonse: - 25% rabatt
11 x annonse: - 30% rabatt

Bilaga:
Begär separat prislista